PRIVACYVERKLARING

Razor Reel vzw wil zorg dragen voor jouw gegevens en je privacy. We doen dat in overeenstemming met de bepalingen van de Europese privacywetgeving General Data Protection Regulation (GPDR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

RAZOR REEL vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie over RAZOR REEL is op de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In geval u toch persoonlijke informatie wordt gevraagd (als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, online via de RAZOR REEL-site een ticket koopt of meedoet aan een wedstrijd), worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U kan deze wettekst consulteren op www.privacy.fgov.be.

RAZOR REEL geeft u daarbij de volgende garanties:

  1. uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening (on line) te realiseren.
  2. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  3. U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren.
  4. U hebt zelf de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te verbeteren of te laten verwijderen.
  5. RAZOR REEL vzw treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden geheel noch gedeeltelijk doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden, of gebruikt voor commerciële doeleinden.

Schreef u uzelf in op een nieuwsbrief van RAZOR REEL, dan werden deze gegevens opgenomen in de contactlijst van RAZOR REEL vzw, enkel toegankelijk voor RAZOR REEL vzw. Deze gegevens zijn enkel bestemd voor de promotie de vertoningen en activiteiten van RAZOR REEL vzw, ze worden niet doorgegeven aan partners van RAZOR REEL vzw.

Wil je in de toekomst niet meer op de hoogte worden gehouden door RAZOR REEL, dan kan je je steeds uitschrijven, of je voorkeuren laten aanpassen.