Synopsis

De toekomst brengt niet altijd veel hoop, zo ook leren we in deze 1960 film van George Pal, The Time Machine. Waar onze uitvinder, H.G. Wells hoopte op een utopische samenleving, waarbij de mensheid ontdaan van alle zonden, samenleeft met elkaar vind hij op z’n tijdreizen vooral een totaal verloederde maatschappij vol bizarre creaturen die elkaar bestrijden tot de dood. Total ontgoocheld in de mensheid wil hij een einde maken aan z’n uitvinding, maar helaas had onze George geen rekening gehouden met alle effecten van het tijdreizen.

The future doesn’t always bring much hope, that’s how we learn in this 1960 film by George Pal, The Time Machine. Our inventor, H.G. Wells, hoped for a utopian society, in which mankind is stripped of all sins, lives together, inbstead he finds on his time travels mainly a totally dilapidated society full of bizarre creatures that fight each other to the death. Totally disappointed in mankind, he wants to put an end to his invention, but unfortunately our George hadn’t taken all the effects of time travel into account.

Video & Photo

1 videos 2 photos

Showtime

Select a cinema

  • Sint-Lodewijkscollege – ZAAL 2

Geef een reactie