Synopsis

In een geïsoleerde Amerikaanse nederzetting leven Ierse immigranten nog steeds zoals in de Victoriaanse tijd. Ver weg van de bewoonde wereld en de moderne technologie, maar toch niet ver genoeg om een plaag buiten te houden. De bodem is niet langer vruchtbaar, het jonge vee wordt geboren met afwijkingen en tal van bewoners bezwijken aan de vreemde ziekte. Alleen 1 boerderij wordt gespaard. Daar woont Agatha Earnshaw (Catherine Walker) op haar eentje. Dat denkt men alleszins in het dorp. Niemand weet dat ze al 17 jaar een dochter verborgen houdt. Tot men kennismaakt met dochter Audrey (Jessica Reynolds) en haar vloek … .

Regisseur Thomas Robert Lee levert met The Curse of Audrey Earnshaw een film af die perfect past in de huidige heropleving van de folkhorror. De film is vanaf een het eerste frame een lust voor het oog dankzij Nick Thomas’ knappe cinematografie. Het is ongemakkelijke en verrassende film met verwijzingen naar hekserij en vampirisme vermengd in een verhaal over afkomst en opoffering. Een waardige afsluiter van Razor Reel 2020.

In an isolated American settlement, Irish immigrants still live as they did in Victorian times. Far away from civilization and modern technology, yet not far enough to keep a plague out. The soil is no longer fertile, the young cattle are born with abnormalities and many residents succumb to the strange disease. Only one farm is spared. Agatha Earnshaw (Catherine Walker) lives there on her own. That’s what people think in the village. Nobody knows that she has been hiding a daughter for 17 years. Until they meet daughter Audrey (Jessica Reynolds) and her curse … .

With The Curse of Audrey Earnshaw, director Thomas Robert Lee delivers a film that fits in perfectly with the current revival of folkhorror. From the very first frame, the film is a delight to the eye thanks to Nick Thomas’ handsome cinematography. It’s unsettling and surprising film with references to witchcraft and vampirism mixed in a story about descent and sacrifice. A worthy end to Razor Reel 2020.

Video & Photo

1 videos 5 photos

Showtime

Select a cinema

  • Sint-Lodewijkscollege – ZAAL 1