Synopsis

Het leven lacht Aubrey (Virginia Gardner) niet bepaald toe. Terwijl ze de dood van haar beste vriendin te boven tracht te komen, moet ze aan de hand van een serie vage hints ook het einde van de wereld verhinderen. Zal het haar lukken om zowel de innerlijke demonen als de buitenaardse monster een halt toe te roepen?

Regisseur A.T. White schetst in het sfeervolle Starfish een eerlijk portret van verlies gedreven door beelden die uit het universum van H.P. Lovecraft lijken te komen. Daarboven weerklinkt een soundtrack die op voortreffelijke wijze indiesongs afwisselt met bezwerende orchestrale klanken. Een rustpunt en bezinningsmoment in het Razor Reel-programma.

The life of Aubrey (Virginia Gardner) isn’t exactly a barrel of laughs. Still struggling to cope with the death of her best friend, she must also figure out a series of vague clues to prevent the end of the world. But can she defeat her inner demons as well as the alien monster?

With the atmospheric Starfish, director A.T. White draws a sincere portrait of loss, powered by images that might have come from the universe of H.P. Lovecraft. Not only that, but the soundtrack strikes a perfect balance between indie songs and evocative orchestral sounds. A moment of repose and reflection in the Razor Reel programme.

Video & Photo

1 videos 1 photos

Showtime

Select a cinema

  • Sint-Lodewijkscollege – ZAAL 1