Synopsis

Lips (Lippen)

Directed by Nicole Tegelaar – Belgium – Sci-Fi/ Horror – 00:13:39

Wanneer Lily wakker wordt in een surrealistische cosmetische kliniek met de lippen van iemand anders op haar gezicht, is ze vastbesloten uit te zoeken wat er met haar is gebeurd. Een kleurrijke, gestileerde trip met geweldige lippenstift.

When Lily wakes up in a surreal cosmetic clinic with someone else’s lips on her face, she is determined to find out what happened to her. A colourful, stylized trip with killer lipstick.


Ferine

Directed by Andrea Corsini – Italy – Drama/Horror – 00:15:00

Ferine vertelt het verhaal van een vreemde vrouw die in een verlaten villa woont tussen de beschaafde samenleving en een wild bos. Iets heftigs en bedreigends wordt onthuld in haar gedrag, iets dat verband houdt met dat bos, een plek die de ware aard van haar daden verbergt.

Ferine tells the story of a strange woman who lives in an abandoned villa between civilized society and a wild forest. Something fierce and threatening is revealed in her behaviors, something connected with that forest, a place that hides the true nature of her actions.


Polter

Directed by Álvaro Vicario – Spain – Comedy/ Horror – 00:10:00

José wordt geconfronteerd met een paranormale gebeurtenis die zijn huis binnendringt. Terwijl hij voor zijn leven vecht tegen de bovennatuurlijke krachten, zal José het geheim achter de verschijnselen moeten ontdekken als hij de controle over zijn huis wil herwinnen.

José faces a paranormal event that breaks into his home. As he fights for his life against the supernatural powers, José will have to discover the secret behind the phenomena if he wishes to regain control of his home.


Blue & Malone: Impossible Cases

Directed by Abraham López – Fantasy – Spain – 00:20:00

Berta bezoekt het oude, verlaten theater waar haar grootmoeder werkte. Ze komt erachter dat het niet helemaal verlaten is. Mortando Malone en Big Blue Cat, haar oude denkbeeldige vrienden, zijn er om haar te helpen een onmogelijke zaak op te lossen: haar vermogen om te dromen herwinnen.

Berta visits the old, abandoned theater where her grandmother used to work. She finds out that it’s not completely abandoned. Mortando Malone and Big Blue Cat, her old imaginary friends, are there to help her solve an impossible case: recapture her capacity to dream.


I Never Left You Alone

Directed by Mireia Noguera – Spain – Thriller/Drama – 00:18:18

Claudia, een tiener die altijd een vreemde afwijzing heeft gevoeld tegenover haar moeder, gaat met haar mee om het oude familiehuis op te ruimen waar ze de zomer doorbrachten. Daar aangekomen vindt Claudia de geesten uit haar verleden…

Claudia, a teenager who has always felt a strange rejection to her mother, goes with her to clean up the old family house where they used to spend the summer. Once there, Claudia finds the ghosts of her past…


Archibald’s Syndrome

Directed by Daniel Perez – France – Drama – 00:20:00

Archibald werd geboren met één of andere merkwaardige afwijking: hij kan niet bewegen zonder dat iedereen hetzelfde doet. Nu, als volwassen en wanhopige man, berooft hij een bank en ontmoet daar Indiana, een jonge vrouw die altijd aan elke vorm van controle ontsnapte.

Archibald was born with some curious curse: he can’t make a move without everyone around doing the same.Now, grown man, he robs by despair a bank and, there, meets Indiana, a young woman who always escaped every form of control

Showtime

Select a cinema

  • Sint-Lodewijkscollege – ZAAL 1