Synopsis

Saint Android

Directed by Lukas von Berg – Germany – Animation – 00:06:10

Normans vrouw is stervende. In deze laatste momenten roept hij om begeleiding – maar dat is niet waar hij om vroeg.

It’s the future, Norman’s wife is dying. In these final moments, he calls for guidance – but it’s not what he asked for.


Part Forever

Directed by Alan Chung-An – Taiwan – Horror – 00:12:33

In de donkere hal flikkeren de kaarsen zwakjes. Midden in de hal ligt een lichaam. Huei en haar man Wen Hsiung komen afscheid nemen van Huei’s liefste zus. De schijnbaar kalme en droevige afscheidsceremonie blijkt een verbazingwekkend en duister geheim te verbergen…

In the dark hall, candles flickered faintly. A body lay in the middle of the hall. Huei and her husband Wen Hsiung came to say goodbye to Huei’s dearest sister. The seemingly calm and sad farewell ceremony seemed to hide an astonishing and dark secret…


The Tenant

Directed by Lucas Paulino, Ángel Torres- Spain – Horror – 00:09:46

Mia wordt op een ochtend wakker met een vreemde pijn in haar been waardoor ze mankt. Beetje bij beetje wordt het mank lopen erger, totdat iemand haar waarschuwt dat de pijn niet is wat het lijkt. Of ze spreekt diezelfde nacht een spreuk uit, of haar leven zal nooit meer hetzelfde zijn.

Mia wakes up one morning with a strange pain in her leg. Little by little the limp gets worse, until someone warns her that the pain is not what it seems. Either she casts a spell that very night or her life will never be the same again.


Fellow Creatures

Directed by Jamie Glover, Jason Merrells – United Kingdom – Thriller/ Horror –
00:12:59

Tom opent de deur voor een mysterieuze vreemdeling die hem de kans biedt om een intrigerend spel te spelen met escalerende gevolgen.

Whilst tackling the stresses of weekend parenting, Tom opens the door to a mysterious stranger who presents an opportunity to play an intriguing game with escalating consequences.


Incarnation

Directed by Noboru Suzuki – Japan – Fantasy – 00:13:14

Een telefoniste wordt gekweld door de wraakzuchtige geest van haar voormalige minnaar die haar confronteert met het verleden. Om zichzelf te bevrijden van de claustrofobische nachtmerrie moet ze haar diepste angsten overwinnen…

A phone sex operator is tormented by the vengeful spirit of her former lover who confronts her with the past. To free herself from the claustrophobic nightmare she must overcome her deepest fears…


Memento Mori

Directed by Paul O’Flanagan – Ireland – Animation – 00:08:46

Er steekt plots een storm op over Victoriaans Dublin als post-mortemfotograaf, Mr. Huxley, terugkeert naar zijn heilige praktijk in het sombere herenhuis waarin hij woont. Zijn laatste onderwerp is een onlangs overleden jonge vrouw, wiens aanwezigheid de demonen van Huxley’s karakter oproept en hem dwingt het narcistische leven dat hij heeft gekozen te leiden onder ogen te zien.

A storm brews over Victorian Dublin as post-mortem photographer, Mr.Huxley, returns to his hallowed practice within the gloomy townhouse in which he resides. His latest subject is a recently-deceased young woman, whose presence conjures the demons of Huxley’s character – compelling him to confront the narcissistic life he has chosen to lead.

Ticket kopen

Showtime

Select a cinema

  • Sint-Lodewijkscollege – ZAAL 2