2014 | Directed by Thomas Pantalacci | France | Thriller/Fantasy/Horror | 23’30”

Het lichaam van Theo ondergaat een vreemde metamorfose waardoor hij afhankelijk wordt
van de Blattaria-pillen.

Theo’s body undergoes a strange metamorphosis, he quickly has to get pills ‘’Blattaria’’.

Recente Posts